Stabilizacja podłoża w inżynierii budowlanej.

W trakcie realizacji wielu różnorodnych prac związanych z budową dróg, linii kolejowych, czy też innych konstrukcji typowo ziemnych, wielokrotnie zachodzi konieczność rozwiązywania złożonych problemów geotechnicznych. Jednym z najbardziej wymagających w tym zakresie jest stabilizacja podłoża. Jest to proces realizowany za każdym razem, kiedy planowane obciążenia eksploatacyjne będą zbyt duże, aby bez dodatkowego wzmocnienia struktury gruntu, konstrukcja mogła wytrzymać. Stosowane w tym zakresie będą przede wszystkim nowoczesne materiały geosyntetyczne, takie jak wszelkiego rodzaju geosiatki, geotkaniny, czy też geokompozyty oraz maty i siatki przeciwerozyjne.

Jak stosowane są geosyntetyki do stabilizacji podłoża?

Sytuacje, w których koniecznością jest dodatkowa ingerencja w strukturę podłoża, zdarzają się stosunkowo często. Wynika to z faktu tego, iż nie każde podłoże będzie od razu, w swojej pierwotnej formie, nadawało się do tego, aby na nie nanosić nawierzchnię drogową, czy też linię kolejową. Aby możliwe było nanoszenie nawierzchni na podłoże bez ingerencji, powinno ono spełniać pewne wymagania. Chodzi tutaj głównie o kwestię nośności, oraz brak jej zmian w przypadku zmian poziomu wilgotności lub też zamarzania. W przypadku więc gruntów o niższym poziomie stabilności, należy przeprowadzić odpowiednie zabiegi, które mają na celu podniesieniu poziomu stabilizacji podłoża.

Można tutaj powiedzieć skrótowo, iż stabilizacja podłoża to wzmacnianie podłoża oraz jego stabilizacja przed działaniem zewnętrznych czynników mechanicznych. Tak aby przy przewidywanym obciążeniu, nie dochodziło do żadnych zmian w jego stabilizacji.

Jak realizowana jest stabilizacja podłoża?

Oczywiście w tym zakresie mamy do czynienia z wieloma rozwiązania. Bardzo często jest to stosowanie odpowiednich mieszanek, domieszek różnych substancji zwiększających nośność (cement, wapno, asfalt, popiół aktywny). Równie często możemy zetknąć się ze stosowaniem wzmocnienia struktury podbudowy poprzez zastosowanie odpowiednich geosyntetyków.

Bardzo powszechnym rozwiązaniem jest także zastosowanie takich geosyntetyków, jak: maty przeciwerozyjne, maty drenażowe, czy też siatki antyerozyjne. Są to rozwiązania, zapewniające nam pełną kontrolę procesu erozji gleb. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej maty antyerozyjnej, możemy nawet na bardzo stromych zboczach prowadzić zazielenianie. Jest to bardzo ważną kwestią, gdyż brak stabilizacji stromych zboczy i ich odporności na erozję, prowadzić będzie do wypłukiwania gleby, która następnie będzie zanieczyszczeń naszą infrastrukturę drogową. Jednym słowem jest to rozwiązaniem bardzo korzystnym. Szczególnie przypadku realizacji prac w bardzo trudnym Tereni, gdzie grunty nie należą do najbardziej wytrzymałych i odpornych na uszkodzenia eksploatacyjne.