Porównanie ogrzewania ściennego z kanałowym.

Nowoczesne technologie ogrzewania naszych domów i mieszkań wpływają bardzo korzystnie na efektywność grzewczą, oszczędności, czy też minimalizowanie zanieczyszczeń środowiska. Warto jednakże przyjrzeć się bardziej precyzyjnie tego typu nowym technologiom. Z reguły bowiem będzie to wyglądać ta, iż nowe rozwiązanie przyczynia się do jeszcze większych korzyści, niż to nam się początkowo zdaje. Sprawdzamy jakie korzyści przyniesie nam wdrożenie w swoim domu ogrzewania kanałowego oraz jak to się ma w opozycji do istniejącego i wykorzystywanego do tej pory ogrzewania ściennego.

Jakie korzyści niesie za sobą wdrożenie ogrzewania kanałowego?

Najważniejsze z naszego punktu widzenia jest to, aby wyszczególnić sobie wszystkie, najbardziej istotne, korzystne aspekty zastosowania ogrzewania kanałowego, aby zestawić je z ogrzewaniem ściennym. Chodzi nam o przeprowadzenie swego rodzaju porównania, które powinno nam wskazać, czy grzejnik kanałowy jest rozwiązaniem lepszym czy też będzie to wyglądać zupełnie inaczej.

  • Zajmowana przestrzeń – w przypadku grzejników kanałowych nie mamy do czynienia z zajmowaniem przestrzeni w pomieszczeniu ogrzewanym. Są one montowane w płaszczyźnie podłogi i przykryte estetyczną maskownicą. Grzejniki ścienne są zaś montowane na widoku i utrudniają w następnej kolejności ustawianie mebli w pomieszczeniu.
  • Zabrudzenia generowane przez grzejnik – w przypadku grzejników ściennych mamy do czynienia z regularnym unoszeniem spalonego kurzu, który następnie osiada na ścianach prowadząc do ich zabrudzenia. W przypadku grzejników kanałowych ten problem nie istnieje, bowiem powietrze jest utrzymywane w ciągłym ruchu, a więc kurz nie ma możliwości osiadać na nagrzewnicy.
  • Efektywność grzewcza – z racji zastosowania wspomnianego wentylatora, mamy do czynienia z utrzymaniem wymiany ciepła w pomieszczeniu na stałym poziomie. Podnosi to komfort i tym samym efektywność energetyczną, poprzez utrzymanie pracy kotła na stabilnym, optymalnym poziomie.
  • Ekologia – poprzez wzrost efektywności grzewczej, można poczynić oszczędności na spalanych materiałach opałowych, a to przekłada się przede wszystkim na zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz zanieczyszczeń generowanych do środowiska.

Czy warto więc zdecydować się na ogrzewanie kanałowe?

W zdecydowanej większości przypadków tak, warto. Jest to rozwiązanie, które charakteryzuje się wysokim poziomem komfortu w eksploatacji. Nawet jeśli producent grzejników ściennych twierdzi inaczej, to jednak trzeba przyznać, iż ogrzewanie kanałowe niesie za sobą także spore oszczędności na kosztach grzewczych. W związku z tym też, musimy tutaj zwrócić uwagę na fakt, aby w miarę możliwości jednak decydować się na wdrożenie tego typu rozwiązań. Z całą pewnością jedynie na tym możemy zyskać, a to przecież ważne, aby przyczyniać się do minimalizacji zanieczyszczeń środowiska oraz codziennie ponoszonych kosztów ogrzewania.