Jak przygotować pomieszczenie akumulatorowni?

We wszelkiego rodzaju zakładach przemysłowych, czy to na halach produkcyjnych, czy też magazynowych, bardo często dla ułatwienia logistyki, stosowane są wózki jezdniowe napędzane elektrycznością. Takie wózki wymagają regularnej wymiany akumulatorów, toteż niezbędne jest także ich stałe ładowanie. Dlatego też, należy zadbać o przygotowanie miejsca, w którym te akumulatory będą ładowane. Jest to pomieszczenie akumulatorowni, które należy prawidłowo przygotować, aby zminimalizować do minimum pojawiające się tam zagrożenia. A trzeba przyznać, iż zagrożenia w tym przypadku są stosunkowo poważne.

Zagrożenia w procesie ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Przede wszystkim należy podkreślić, iż najbardziej spopularyzowane są w tym przypadku akumulatory kwasowo-ołowiowe, toteż należy rozpatrywać głównie zagrożenia związane z ich ładowaniem. Najważniejszym aspektem jest to, iż w trakcie ich ładowania dochodzi do wydzielania wodoru, który jest gazem skrajnie łatwopalnym. Co gorsza, w przypadku jego zmieszania się z powietrzem, staje się silnie wybuchowy. Dlatego też, najważniejsze zagrożenia jakie tutaj występują to zagrożenia pożarowe oraz wybuchowe. Należy się przed nimi prawidłowo zabezpieczyć, aby uniknąć wypadków na obiektach przemysłowych.

Odrębne pomieszczenie akumulatorowni, jako pierwszy środek zaradczy.

Mając na względzie powyższe zagrożenia można wysnuć automatycznie stwierdzenie, iż kluczowym sposobem neutralizacji zagrożenia pożarowego oraz wybuchowego, będzie odizolowanie od reszty obiektu przestrzeni, w której realizowany jest proces ładowania baterii kwasowo-ołowiowych. W tym celu należy wykonać odrębne pomieszczenie akumulatorowni, w którym zamontowane będą odpowiednie systemy zabezpieczające.
Najważniejszymi systemami w tym przypadku są systemy detekcji wodoru. Są to specjalne czujniki wyposażone w półprzewodnikowe sensory gazu. Działają one na zasadzie rurki wykonanej z dwutlenku cynku, która jest nawleczona na przewód grzejny. Po włączeniu czujnika przez około minutę drut grzejny nagrzewa się do około 350 stopni Celsjusza. W poprawnej pracy, sensor czujnika znajduje się w czystym powietrzu, a przez to też rezystencja czujnika nie ulega zmianie. Natomiast w momencie pojawienia się w atmosferze jakichkolwiek innych gazów, zmienia się także rezystencja. Wiedząc w jaki sposób zmieni się rezystencja w przypadku pojawienia się stężenia wodoru, możemy skutecznie wychwytywać jego pojawianie się w pomieszczeniu.

Automatycznie w takich sytuacjach centralna do której podłączony jest dany sensor przechodzi w tryb alarmu, co jest odpowiednio sygnalizowane. Jednocześnie uruchamiany jest system wentylacji na 100% wydajności, aby jak najszybciej pozbyć się nadmiernych ilości wodoru z pomieszczenia. Wyłączany jest także prąd, aby natychmiast przerwać ładowanie baterii trakcyjnych, gdyż mogłoby to doprowadzić do zwarcia, powodującego wybuch mieszaniny wodoru i powietrza.

Podsumowanie

Jednym słowem tego typu systemy detekcji wodoru odgrywają w tym przypadku kluczową rolę. Każde pomieszczenie akumulatorowni powinno być wyposażone w taki system, aby zagwarantować nam możliwość bezpiecznego ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych.