Technologia klejenia z utwardzaniem spoiny promieniowaniem UV.

Wśród wielu różnorodnych technologii łączenia ze sobą przedmiotów, zdecydowanie największą popularnością cieszy się oczywiście spawanie. Jednakże nie jest to rozwiązanie sprawdzające się w każdych warunkach. Trudno bowiem będzie nam spawać elementy wykonane z materiałów innych niż stal. Dlatego też w przypadku innych materiałów należy zastosować inne rozwiązania w zakresie ich trwałego łączenia. Jedną z takich technologii jest klejenie z zastosowaniem klejów utwardzanych promieniowaniem UV. Jest to rozwiązaniem stosunkowo młodym, jednakże na tyle już popularnym, iż bez większych trudności możemy zdobyć niezbędną wiedzę, oraz wdrożyć ją praktycznie na każdej linii produkcyjnej.

Jakie korzyści dają nam kleje utwardzane promieniowaniem UV?

Zdecydowanie najważniejszą kwestią w tym przypadku są korzyści płynące z zastosowanie tego typu technologii klejenia. Największą chyba zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż utwardzanie spoiny do pełni swoich właściwości fizykochemicznych trwa około 10 sekund. Przygotowaną do utwardzania spoinę naświetla się promieniowaniem UV. Do ego celu wykorzystywane są odpowiednie promienniki typu UV, które gwarantują nam równomierne naświetlanie spoiny na całej powierzchni. Bardzo istotne jest to, aby promienniki były zawsze sprawne, gdyż w przypadku niewłaściwego naświetlania dochodzić będzie do osłabienia spoiny, o czym powiemy szerzej w następnym akapicie. Wracając do zalet tej technologii, należy jeszcze nadmienić, iż zapewnia nam ona niskie koszty wykonania pojedynczej spoiny. Sama spina zaś charakteryzuje się bardzo dobra odpornością na działanie czynników chemicznych, fizycznych oraz mechanicznych. Warto także podkreślić długi okres żywotności kleju. Jest to czas pomiędzy aplikacją kleju a koniecznością jego utwardzenia, a w tym przypadku wynosi on nawet do 60 minut.

Jak przebiega klejenie z utwardzaniem UV?

Aby wykonać prawidłową spoinę w tej technologii, przede wszystkim należy odpowiednio przygotować klejone elementy. Powierzchnie klejone należy oczyścić, odtłuścić i osuszyć. Powinna ona być w pełni gładka, bez żadnych nierówności oraz zadziorów. To bardzo istotne, bowiem warstwa kleju musi być idealnie równa. Następnie po złączeniu ze sobą klejonych elementów, można przystąpić do ich utwardzania. W tym celu wykorzystuje się lampy przemysłowe i systemy UV, które wydzielając promieniowanie UV, prowadzą do utwardzenia spoiny. Jeśli jednak lampa UV nie działa prawidłowo, może dojść do sytuacji, iż z jednej strony spoina będzie utwardzana szybciej. To zaś prowadzi do sytuacji, w której wolniej utwardzana część spoiny podlega silnym naprężeniom, wpływającym na jej wstępne osłabienie. Dlatego też, należy stosować tylko i wyłącznie sprawnie i przetestowane żarniki UV, aby proces utwardzania spoiny mógł przebiegać w pełni prawidłowo.