Zastosowanie grzejnika kanałowego w ogrzewaniu pomieszczeń mieszkalnych.

Nowoczesne technologie ogrzewania naszych domów i mieszkań, przede wszystkim skupiają się na tym, aby ograniczyć ilość spalanego opału. Wynika to z konieczności stosowania rozwiązań bardziej ekologicznych. Rozwiązań nie przyczyniających się do zanieczyszczenia środowiska. Wobec tego, każda opcja która pozwoli nam efektywniej wykorzystywać energię cieplną ze spalania materiału opałowego, jest tutaj jak najbardziej pożądana. W celu bardziej efektywnego wykorzystania ciepła, możemy na przykład zdecydować się na montaż grzejnika kanałowego w podłogach pomieszczeń mieszkalnych. Tego typu rozwiązanie cieszy się ostatnio stale rosnącą popularnością, głównie ze względu na liczne zalety i niewielkie trudności związane z wdrożeniem nawet w istniejących już budynkach ze standardowym ogrzewaniem ściennym.

Montaż grzejnika kanałowego w budynku z istniejącą instalacją.

Jak już wspomnieliśmy, grzejnika kanałowego w przypadku budynków w istniejącymi i eksploatowanymi instalacjami ogrzewania ściennego, nie stanowi tutaj większych trudności. Oczywiście musimy przede wszystkim pamiętać o tym, iż grzejniki kanałowe montowane są bezpośrednio w podłodze. Trzeba tutaj więc wyciąć w podłodze odpowiednie rynny na montaż grzejnika kanałowego. Do wyciętej rynny trzeba będzie doprowadzić zasilanie i powrót czynnika grzewczego z instalacji. W przypadku istniejących instalacji, będzie to wymagać pewnych przeróbek. Nie jest to jednakże nic nadzwyczaj skomplikowanego. Z reguły będzie polegać na skrócenia rur doprowadzających czynnik grzewczy do starych grzejników ściennych i skierowanie ich do nowych, grzejników kanałowych. Owszem, będzie się to wiązać z koniecznością poniesienia kosztów i kucia w podłogach. Jednakże w przyszłości można będzie się cieszyć efektywnym i skutecznym sposobem ogrzewania pomieszczeń. Tym bardziej, iż jak się okazuje, ogrzewanie kanałowe zapewnia nam efektywność wyższą o około 15-25%, w stosunku do tradycyjnego ogrzewania ściennego. Jest więc o co tutaj walczyć.

Korzyści płynące z zastosowania grzejników kanałowych.

Jak już wspomnieliśmy we wcześniejszym akapicie, zastosowanie grzejników kanałowych, będzie wpływać na pewien poziom oszczędności na kosztach ogrzewania. Poza tym trzeba tutaj także zwrócić uwagę na fakt, iż grzejniki kanałowe poprawiają nieco nasz komfort w pomieszczeniach mieszkalnych. Przede wszystkim pomieszczenia rozgrzewać się będą szybciej. Wynika to z faktu zastosowania wewnątrz grzejnika kanałowego wentylatora, który wymusza obieg powietrza w pomieszczeniu. Dzięki temu, rozgrzane w jego wnętrzu powietrze, będzie szybciej dystrybuowane w pomieszczeniu mieszkalnym. Podnosi to znacznie komfort. Wentylatory stosowane w grzejnikach kanałowych to urządzenia energooszczędne, ciche i wolnoobrotowe. Wobec tego nie będą one ograniczać naszego komfortu poprzez generowanie jakiegokolwiek hałasu. Dodatkową zaletą jest fakt, iż w sezonie letnim, możemy na wyłączonej instalacji grzewczej, wymusić ruch powietrza w pomieszczeniach, co zawsze będzie poprawiać nieco nasz komfort, nawet w przypadku dość dużej ciepłoty wewnętrznej. Jednym słowem mamy do czynienia z innym wykorzystaniem grzejnika kanałowego.