Profesjonalne wytwarzanie brykietu drzewnego.

Wytwarzanie brykietu drzewnego z wszelkiego rodzaju odpadów produkcji tartacznej i stolarskiej jest procesem stosunkowo prostym. Jednakże, aby osiągnąć odpowiedniej jakości produkt, o wysokiej wartości kalorycznej, należy spełnić pewne warunki. Przede wszystkim chodzić tutaj będzie o to, aby prawidłowo przygotować cały proces produkcji. Należy tutaj zadbać o warunki w pomieszczeniach produkcyjnych oraz magazynowych, aby zarówno materiał wsadowy jak i gotowy już brykiet były składowane w suchych warunkach. Tak samo maszyny do brykietowania powinny być trzymane w dobrych, suchych i bezpiecznych warunkach. Wszystko po to, aby ostatecznie wytwarzać dobry jakościowo i w pełni ekologiczny materiał opałowy.

Przygotowanie zabudować produkcyjnych.

Jednym z najważniejszych aspektów przygotowania pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych w tym przypadku będzie ich odpowiednie zabezpieczenie przed wilgocią. Jest to zdecydowanie najistotniejsza kwestia, bowiem wilgoć będzie wywierać silnie negatywny wpływ na proces produkcji brykietu drzewnego. Trzeba tutaj pamiętać, iż podczas produkcji brykietów, wióry i trociny poddawane są prasowaniu w wysokiej temperaturze. W tym procesie wyciskana jest żywica, która stanowi naturalne spoiwo do brykietów. W przypadku nadmiernej zawartości wilgoci, wyciskana woda będzie osłabiać siłę łączenia brykietów w kostki czy też wałki. Dlatego też, trzeba zadbać o odpowiedni poziom izolacji pomieszczeń magazynowych i produkcyjnych. Warto je także wyposażyć w system wentylacji. Dodatkowo może się przydać jedno pomieszczenie suszarni, w którym będziemy mogli przesuszyć wilgotny materiał wsadowy, bowiem czasem będzie się zdarzać, iż właśnie takie wióry i trociny dostaniemy od dostawców.

Produkcja i spalania brykietów drzewnych.

Tak więc, jeśli osiągniemy odpowiednio suche warunki produkcji, nasz wyrób gotowy będzie całkiem dobry pod względem jakościowym. Jeśli gotowy brykiet będzie charakteryzować się zawartością wilgoci poniżej 8%, będzie to dobry brykiet, o wysokiej wartości opałowej. Warto także zwrócić uwagę na kwestię prawidłowego sprasowania wiórów w brykiety. To jednak w dużej mierze zależne będzie od tego, jakie zastosujemy maszyny do produkcji brykietów. Im lepsze tym brykiet bardziej będzie sprasowany, a tym samym będzie zajmować mniej miejsca podczas magazynowania. To z kolei także podnosi jego wartość.

Jeśli zaś o same jego spalanie chodzi, to przede wszystkim musimy pamiętać o tym, aby nie spalać brykietu nazbyt wilgotnego. Te 8% wilgotność uznajemy tutaj za górną granicę dopuszczalności, powyżej której natychmiast odczuwalne będzie obniżenie wartości opałowej. Duża część energii cieplnej będzie tutaj marnowana na odparowanie wilgoci z brykietu, zamiast na ogrzewanie naszych domów. Co gorsza, parująca woda będzie przyczyną korodowania elementów kotła, a więc będzie obniżać jego żywotność. To także przekłada się na konieczność szybszej wymiany kotła, a więc podnosi znacznie koszty eksploatacji. Dlatego też, przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, aby stosować brykiet jak najbardziej wysuszony.