Pompy do instalacji igłofiltrowych.

Osuszanie terenów podmokłych, czy też obniżanie wysokiego poziomu wód gruntowych, wymaga zastosowania odpowiednich instalacji igłofiltrowych. Kluczową rolę w tego typu instalacjach odgrywać będą zaś pompy, które odpowiedzialne są za wytwarzanie podciśnienia, zasysanie wody gruntowej i jej odprowadzanie na bezpieczną odległość. Pompa musi być właściwie dobrana zarówno do warunków pracy, jak i do ilości obsługiwanych igłofiltrów. Chodzi tutaj o to, aby zapewniała odpowiednią wydajność zasysania wody gruntowej, co pozwoli osiągnąć zakładany poziom efektywności odwadniania. Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco bliżej, gdyż pozwoli nam ono jeszcze lepiej zrozumieć zasady doboru pomp do instalacji igłofiltrowych.

Dobór pompy do małej instalacji igłofiltrowej.

Bardzo często spotkać się można z koniecznością zastosowania małej instalacji igłofiltrowej, składającej się z nie więcej 10-15 igłofiltrów. Może się tak zdarzyć na przykład kiedy zachodzi konieczność osuszenia terenu dookoła budynku mieszkalnego, celem przeprowadzenia izolacji fundamentów. W takich przypadkach należy zastosować pompę o odpowiednio dobranej wydajności. W większości przypadków, wystarczającym rozwiązaniem będą kompaktowe pompy dla instalacji igłofiltrowych o wydajności ok. 30 m3/godz. Tego typu pompy z powodzeniem poradzą sobie z instalacjami składającymi się z 10-15 igłofiltrów. Możliwe będzie także ich zastosowanie w przypadku, kiedy okazyjnie należy wykorzystać większą liczbę igłofiltrów. Jeśli jednak większa liczba igłofiltrów, będzie wykorzystywania nader regularnie, trzeba będzie raczej inwestować w pompę o wydajności nawet do 100 m3. wynika to z faktu tego, iż kompaktowa pompa sobie poradzi, niemniej jednak na dłuższą metę, będzie to niewygodne i niewydajne. Co gorsza, będzie ona znacznie szybciej się zużywać przez wzgląd na wyjątkowo długotrwałą w pracę, w warunkach przekraczających jest wydajność nominalną. Sporadycznie można oczywiście skorzystać z pompy kompaktowej w takich sytuacjach.

Zakup odpowiednie pompy do igłofiltrów.

Kupno dobrej pompy do igłofiltrów to jednak stosunkowo spory wydatek. Są to urządzenia kosztowne, szczególnie jeśli koniecznie chcemy zakupić pompę na rynku pierwotnym, czyli urządzenie całkowicie nowe. W takich przypadkach, kompaktowe pompy dla instalacji igłofiltrowych, będą pociągać za sobą koszty zakupu w zakresie do 30 tys. PLN. Większe jednostki będą proporcjonalnie bardziej kosztowne. Warto jednakże się też zastanowić nad innymi rozwiązaniami. Możliwe jest też bowiem wynajmowanie odpowiednich pomp z wypożyczalni. Będzie to znacznym ograniczeniem kosztów, szczelnie jeśli dany typ pompy będzie nam potrzebny jednorazowo. W takich okolicznościach, zakup wydaje się być absolutnie nieuzasadniony. Wypożyczenie zaś mocnej pompy do jednorazowego przeprowadzenia odwadniania na większą skalę będzie w tym zakresie rozwiązaniem optymalnym.