Materiały geosyntetyczne we współczesnym budownictwie.

Branża budowlana, jak każda inna regularnie wdraża jakieś innowacje technologiczne, które mają za zadanie podnieść efektywność budownictwa, a przede wszystkim zwiększyć trwałość realizowanych inwestycji. Jest to szczególnie widoczne w przypadku dużych inwestycji. W przypadku budowy dróg, autostrad, linii kolejowych czy też placów manewrowych. Najnowsze technologie wykorzystuje się także przy budowie składowisk odpadów, oraz zbiorników wodnych. Aczkolwiek trzeba przyznać, iż materiały geosyntetyczne są również stosowane w przypadku inwestycji indywidualnych. Także podczas budowy zwykłych domów jednorodzinnych i ich obejścia, często sięga się po tak nowoczesne technologie i rozwiązania.

Nowoczesne materiały geosyntetyczne w budownictwie.

Zdecydowanie najciekawszym rozwiązaniem, stosowanym współcześnie w budownictwie inżynieryjnym, są bez wątpienia materiały geosyntetyczne. Tego typu materiały zapewniają podniesienie poziomu trwałości realizowanych inwestycji. Wykorzystuje się je przede wszystkim do zbrojenia i stabilizacji gruntu (geosiatki), ale także przy konstrukcji systemów drenażowych i innych rozwiązań. Najczęściej wykorzystywanymi materiałami geosyntetycznym są obecnie:

  • Geosiatki – stosowane głównie do zbrojenia i stabilizacji gruntów oraz warstw podbudowy.
  • Geowłókniny – stosowane są geowłókniny ochronne, filtracyjne, oraz TS (najczęściej wykorzystywane w budowie domów jednorodzinnych i ich obejścia).
  • Geotkaniny – stosowane do krótko i długookresowego zbrojenia gruntu, oraz do stabilizacji podłoża.
  • Geokompozyty – to połączenie kilku (co najmniej dwóch) innych geosyntetyków celem wykorzystania ich właściwości w jednym zastosowaniu.
  • Geokompozyty drenażowe – połączenie dwóch materiałów geosyntetycznych (geosiatka i geowłóknina lub geomata), zapewniające skuteczne odprowadzanie wody w swojej płaszczyźnie.
  • Maty antyerozyjne – specjalnie przygotowane materiały geosyntetyczne, zapewniające zapobieganie procesowi erozji gleb. Stosowane na stromych zboczach i nasypach, do czasu ukorzenienia się naturalnej roślinności.

Oczywiście materiały geosyntetyczne występują w o wiele bardziej różnorodnej ofercie. Powyżej wyszczególnione są jedynie najczęściej stosowanymi, najbardziej spopularyzowanymi.

Podsumowanie.

Można więc powiedzieć, iż wszelkiego rodzaju geokompozyty dla inżynierii czy też jakiekolwiek inne materiały geosyntetyczne, będą jednymi z nowocześniejszych materiałów stosowanych w budownictwie. Należy każe podkreślić, iż wiele z nich wytwarzanych jest z tworzyw sztucznych poddanych procesowi recyklingu. Materiał do wytwarzania geosyntetyków pochodzi z przeróbki wtórnej. Przyczynia się więc do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Jest to więc bardzo dobre rozwiązanie do zastosowania praktycznie w każdym przypadku. Oczywiście należy się liczyć także z koniecznością poniesienia wyższych kosztów przy wdrożeniu tego typu rozwiązań. Z drugiej jednak strony, wyższa wytrzymałość jest bardziej istotna. Z punktu widzenia zarządcy danego obiektu, pierwsze poważniejsze prace remontowo będą prowadzone dopiero za kilka, może nawet kilkanaście lat,