Budowa dróg z zastosowaniem materiałów geosyntetycznych.

Nowoczesne materiały geosyntetyczne, są stosowane coraz bardziej powszechnie w wielu realizacjach budowlanych. Najczęściej są one stosowane w branży budownictwa drogowego i kolejowego. Budowa dróg z zastosowaniem geosyntetyków jest o wiele bardziej efektywna. Zapewnia większą trwałość całej konstrukcji, jak również ogranicza koszty eksploatacyjne. Należałoby się jednak przyjrzeć kwestii tego, które z geosyntetyków znajdują tutaj swoje zastosowanie oraz w jakim zakresie. Dzięki temu, można będzie bowiem sprawnie podejść do wielu realizacji w budownictwie drogowym oraz kolejowym. Zobaczmy w takim razie, jakie geosyntetyki są stosowane do budowy nowoczesnych dróg i linii kolejowych.

Jak realizowana jest współczesna budowa dróg?

Przede wszystkim, należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż obecnie, budowa dróg, powinna wykorzystywać najnowsze rozwiązania technologiczne. Tak, aby nowo budowane drogi i autostrady były o wiele bardziej trwałe. Aby ich eksploatacja nie stwarzała żadnych trudności. Aby pierwsze naprawy nawierzchni mogły być realizowane już po wielu latach bezproblemowej eksploatacji. Aby to osiągnąć, należy zastosować nowoczesne technologie budowlane. Takie jak chociażby geosyntetyki stosowane do budowy dróg. Przede wszystkim będą to materiały geosyntetyczne takie jak:

  • Geosiatki – stosowane do wzmacniania i stabilizacji warstw podbudowy. Będą one także wykorzystywane do wzmacniania samej warstwy bitumicznej. Tutaj jednak należy zastosować odpowiedni rodzaj geosiatek o rozciągliwości nie większej niż 3%. Dzięki temu, będzie ona pracować na podobnych warunkach co struktura nawierzchni bitumicznej.
  • Geowłókniny, geotkaniny – najczęściej są stosowane w bezpośrednim sąsiedztwie nowych dróg. Budowa dróg wymaga także przygotowanie niezbędnej infrastruktury okalającej, mostów, nasypów, itp. Geotkaniny oraz geowłókniny, w tym zakresie, pozwalają osiągnąć lepsze ich zabezpieczenie. Są także stosowane do konstrukcji warstw drenażowych.
  • Maty antyerozyjne – to specyficzne formy materiałów geosyntetycznych, wykorzystywane na nasypach ziemnych wzdłuż dróg. Dzięki ich zastosowaniu, budowa dróg jest w pełni zabezpieczona, bowiem nie będzie dochodzić do erozji gleby na nasypach wzdłuż gleby. Zastosowanie maty antyerozyjnej, pozwoli zatrzymać glebę na miejscu, do czasu ukorzenienia się naturalnej roślinności.

Można więc powiedzieć, iż współczesna budowa dróg, praktycznie nie jest w stanie się obejść bez odpowiednio dobranych materiałów geosyntetycznych.

Podsumowanie

Reasumując, należy zwrócić uwagę na fakt, iż materiały geosyntetyczne stanowią bardzo istotny element współczesnych realizacji budowlanych w zakresie drogownictwa. Współcześnie, budowa dróg wykorzystuje tego typu, nowoczesne materiały, dzięki czemu, inwestycje są trwalsze i bardziej odporne na obciążenia eksploatacyjne. To z kolei będzie przekładać się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych i naprawczych, co dla każdego inwestora w tym przypadku jest kwestią zdecydowanie najważniejszą.