Koszty kredytu

Na kredyt decydujemy się najczęściej w momencie, gdy potrzebujemy wsparcia finansowego, które pomoże, w zrealizowaniu jakichś celów np. umożliwi budowę domu czy kupno samochodu. Produktów, które oferują banki, jest naprawdę bardzo wiele i praktycznie każdy jest w stanie znaleźć kredyt, który będzie odpowiadał jego oczekiwaniom. Jednak jest kwestia, która często rodzi duże wątpliwości. Czym są koszty kredytu i co na nie wpływa?

Jakie elementy składają się na koszty kredytu?

  • Odsetki – są one podstawowym elementem każdej pożyczki i kredytu i to na nie najczęściej zwracamy największa uwagę. Każdy bank ustala własne oprocentowanie, nie może ono jednak przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej, która wyznacza Narodowy Bank Polski.
  • Koszty dodatkowe – jest to suma kosztów, które posiada każdy bank. W ich skład wchodzi m.in. prowizja za kredyt lub opłata przygotowawcza, czyli kwota za rozpatrzenie wniosku i prowizja za przyznanie kredytu.
  • Koszty ubezpieczenia kredytu – nie występują one we wszystkich kredytach, ich obecność ustala bank. Ubezpieczenie kredytu stanowi zabezpieczenie instytucji finansowej i jest ustalane indywidualnie.

Co wpływa na koszt kredytu?

Na koszt kredytu może wpływać bardzo wiele różnych czynników. Bank zwraca bardzo dużą uwagę m.in. na zabezpieczenie jakie zapewnia osoba biorąca kredyt. Kolejnym decydującym o kosztach kredytu aspektem jest wiarygodność osoby, która wnioskuje o kredyt. Niezbędne będzie w tym celu dostarczenie dokumentów, które będą stanowiły podstawę do oszacowania jakie jest ryzyko udzielenia kredytu danej osobie. Jeśli zdolność kredytowa jest duża, to istnieją większe szanse na negocjowanie warunków. Elementami takiej analizy są np. historia kredytowa, sytuacja materialna, a także zdolność kredytowa. Elementami dodatkowymi, które również mają znaczenie podczas obliczania kosztów kredytów, jest np. cel, na który zaciągany jest kredyt, inflacja, a także sytuacja gospodarcza w Polsce. Nie bez znaczenia jest np. bezrobocie czy konkurencja w usługach bankowych.

Czy da się sprawdzić rzeczywiste koszty kredytu?

Możesz sprawdzić wysokość kosztu kredytu już na etapie porównywania ofert poszczególnych banków. Przydadzą Ci się w tym celu internetowe kalkulatory, które za Ciebie obliczą całkowite koszta kredytu. Bierz jednak pod uwagę, że kwoty podane przez internetowe kalkulatory kosztów kredytów są orientacyjne i nie muszą być dokładne. O dokładne koszty kredytu dopytaj doradcę kredytowego. Warto być dociekliwym, ponieważ nie zawsze doradca wspomni o wszystkich dodatkowych opłatach, które później mogą nadwyrężyć Twój budżet.