Jakość realizacji prac lakierniczych.

Jedną ze zdecydowanie najważniejszych kwestii w zakresie realizacji prac lakierniczych, będzie osiąganie jak najwyższej jakości. Aby jednak było to możliwe, należy spełnić konkretne warunki, z których najważniejszym będzie utrzymanie wysokiego poziomu czystości atmosfery wewnętrznej. Jest to aspekt zdecydowanie najważniejszy, a zarazem najłatwiejszy do osiągnięcia. Oczywiście przy odpowiednim poziomie nakładów finansowych. Chodzi tutaj o to, aby zainwestować w dodatkową kabinę lakierniczą, odpowiedni system wentylacji, jak również dodatkowe filtry podłogowe, naścienne i sufitowe. Pozwoli to usunąć ze strefy roboczej jak najwięcej zanieczyszczeń, a co za tym idzie, możliwe będzie osiągnięcie wysokiego poziomu jakości realizowanych prac.


System wentylacji warsztatowej.


Pierwszą i w zasadzie najważniejszą w tym przypadku inwestycją jest instalacja systemu wentylacji z filtracją powietrza. Pozwala to na osiągnięcie dobrego poziomu wymiany powietrza z otoczeniem, a jednocześnie przechwyt zanieczyszczeń atmosferycznych. W powietrzu zawsze unosi się dużo pyłu i kurzu, który przedostając się do strefy nakładania lakieru, będzie wywierać negatywny wpływ na jakość nakładanych warstw lakierów. Pył i kurz będzie mieszać się z mgiełką lakierniczą i osiadać na lakierowanej płaszczyźnie, co będzie przekładać się na osłabienie warstwy lakieru, oraz na obniżenie jej wartości estetycznej.
Następnym krokiem, po zainstalowaniu tego typu systemu wentylacji, będzie inwestycja w dodatkowe filtry wewnętrzne. Chodzi tutaj o filtry sufitowe, naścienne oraz podłogowe. Będą one zapewniać przechwytywanie zanieczyszczeń wewnętrznych, które także powstają w stosunkowo sporych ilościach. Ich związanie w strukturze filtra będzie zapobiegać ich podnoszeniu przez pracowników i pojazdy warsztatowe. Dzięki temu, także i te zanieczyszczenia nie będą przedostawać się bezpośrednio do strefy nakładania lakieru.


Kabina lakiernicza.


Ostatnim rozwiązaniem, które będzie zapewniać maksymalny poziom zabezpieczenia strefy roboczej, będzie tutaj zakup kabiny lakierniczej. Jest to specjalne, dodatkowe pomieszczenie montowane wewnątrz warsztatu, które gwarantuje pełne odseparowanie strefy roboczej nakładania lakieru od otoczenia. Trzeba będzie tutaj jednak regularnie inwestować w nowe filtry do kabin lakierniczych. Są one bowiem odpowiedzialne za oczyszczenie powietrza dostarczanego do wnętrza kabiny. Dzięki takiej, wielokrotnej filtracji powietrza, zapewnimy sobie maksymalnie wysoki poziom oczyszczenia atmosfery roboczej. To z kolei przekładać się będzie na zwiększony poziom jakości realizowanych prac lakierniczych. warto tutaj więc zainwestować, może nawet i stosunkowo duże pieniądze. Dzięki takim bowiem inwestycjom, osiągniemy wysoki poziom jakości realizowanych prac, co w tym przypadku będzie kwestią najważniejszą.