geowłóknina ochronna PES

Geowłóknina ochronna PES.

Geowłóknina ochronna PES, to płaski materiał geosyntetyczny, wytwarzany w procesie igłowania przeszywania lub kalandrowania z włókien poliestrowych. Podstawowym zastosowaniem tego typu geowłókniny jest skuteczna ochrona geomembran, aczkolwiek, możliwe jest także inne jego wykorzystanie. Jest to więc materiał o wszechstronnym zastosowaniu i bardzo dobrych właściwościach. Poza tym, geowłóknina ochronna PES, jest obecnie bardzo popularnym rozwiązaniem w wielu inwestycjach związanych z budownictwem przede wszystkim inżynieryjnym.

Gdzie wykorzystywana jest geowłóknina ochronna PES?

Tak jak już powiedzieliśmy we wstępie, geowłókniny ochronne PES swoje podstawowe zastosowanie znajdują w zakresie ochrony geomembran. Chodzi tutaj o przypadki, w których geomembrany są wykorzystywane do uszczelniania na przykład zbiorników na substancje niebezpieczne. W takich sytuacjach, dodatkowa ochrona geomembrany jest szalenie istotna. W razie jakichkolwiek bowiem problem i uszkodzenia geowłókniny, przy rozszczelnieniu zbiornika, mogłoby dojść do wycieku niebezpiecznej substancji do gruntu a tym samym do skażenia środowiska.

Gdzie jeszcze można wykorzystać geowłókniny ochronne typu PES?

Poza wspomnianym powyżej podstawowym zastosowaniem, geowłóknina ochronna PES znajduje także zastosowanie w następujących rozwiązaniach:

  • Budowa ogrodów dachowych, basenów i oczek wodnych
  • Budowa parkingów, podjazdów i boisk sportowych
  • Budowa dróg publicznych
  • Budowa chodników, ścieżek i alejek parkowych
  • Budowa systemów drenażowych i odwadniających.
  • Balastowanie rurociągów.
  • Budowa wysypisk odpadów
  • Budowa nasypów oraz wałów przeciwpowodziowych.

Mamy więc bardzo szerokie zastosowanie tego materiału geosyntetycznego, co świadczy tylko o jego doskonałych właściwościach i możliwości dostosowania go do wielu warunków zastosowania.

Zalety zastosowania geowłókniny ochronnej typu PES.

Tak szerokie zastosowanie i wysoka popularność, jaką charakteryzuje się geowłóknina ochronna PES wynika przede wszystkim z licznych zalet jakie za sobą niesie. Jest to materiał skutecznie zapobiegającym procesom zamulania (kolmatacji), poprawia nośność gruntów, pozwala na redukcję kosztów inwestycji. Znacznie wydłuża trwałość oraz czas eksploatacji konkretnych inwestycji budowlanych. Pozwala także na oszczędności czasu oraz uproszczenie technologii wykonania w poszczególnych przypadkach. Co zaś obecnie najważniejsze, nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na środowisko, a to z punktu widzenia istotnej obecnie ekologii jest szalenie istotne.

Podsumowanie.

Możemy więc powiedzieć, iż geowłóknina ochronna PES to materiał geosyntetyczne o bardzo szerokim spektrum zastosowania i bardzo dobrych właściwościach technicznych. Możemy z niej korzystać w wielu różnych sytuacjach, rozwiązując różnorodne problemy natury geologicznej.