Filtracja powietrza w warsztacie lakierniczym.

Jedną ze zdecydowanie najważniejszych kwestii w przypadku realizacji procesów lakierniczych, jest utrzymanie maksymalnie wysokiego poziomu czystości atmosfery roboczej, co będzie przekładać się na wysoki poziom jakości realizacji prac lakierniczych. Wszelkie zabrudzenia lotne, które mogłyby przedostać się do strefy roboczej, będą wywierać negatywny wpływ na jakość wykonywanych prac lakierniczych, wobec czego należy je jak najbardziej skutecznie usunąć. W tym celu należy zastosować odpowiednią filtrację powietrza dostarczanego do wnętrza pomieszczeń warsztatowych, jak również zadbać o filtrowanie powietrza wewnątrz. Dodatkowo, można zainwestować w kabinę lakierniczą, której zadaniem będzie stworzenie wewnętrznej atmosfery ochronnej, celem osiągnięcia maksymalnie wysokiego poziomu jakości prac lakierniczych.

Filtracja powietrza wprowadzanego do pomieszczeń lakierni.

Pierwszym krokiem w celu osiągnięcia wysokiego poziomu czystości powietrza wewnątrz pomieszczeń lakierniczych, jest inwestycja w system filtracji powietrza. Tutaj najlepiej sprawdzają się duże zespoły nawiewno wywiewne, gdzie na wlotach i wylotach powietrza, zainstalowany będzie odpowiednio dobrany filtr kieszeniowy przechwytujący zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu. W tym przypadku powietrze wprowadzane do wnętrza pomieszczeń warsztatowych będzie skutecznie oczyszczane ze wszystkich lotnych zanieczyszczeń, takich jak brud, pył i kurz, zaś powietrze odprowadzane na zewnątrz, poprzez odpowiedni filtr kieszeniowy, będzie oczyszczane z mgiełki lakierniczej, czyli lotnych zanieczyszczeń chemicznych. Dzięki instalacji takiego systemu zapewnimy sobie więc zarówno utrzymanie czystości atmosfery wewnątrz pomieszczeń lakierniczych, jak również zagwarantujemy sobie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami środowiska zewnętrznego, co także w przypadku prowadzenia tego typu warsztatu jest kwestią bardzo ważną.

Inwestycja w kabinę lakierniczą.

Kolejnym elementem, o którym warto tutaj pomyśleć, jest dodatkowa, wewnętrzna kabina lakiernicza, która zagwarantuje nam jeszcze lepszy poziom oczyszczania powietrza w strefie roboczej. Mimo zastosowania filtracji powietrza doprowadzanego do pomieszczeń warsztatowych z zewnątrz, zawsze jeszcze wewnątrz warsztatu, będziemy wytwarzać duże ilości zanieczyszczeń, które także mogą negatywnie wpływać na proces lakierniczy. Poprzez dodatkowe zaś filtry do kabin lakierniczych z całą pewnością, wszystkie te zabrudzenia będą skutecznie przechwycone, a co za tym idzie, jakość prac lakierniczych realizowanych w naszym warsztacie zostanie znacznie podniesiona do góry. Jednym słowem można powiedzieć, iż w tym szczególnym przypadku, inwestycja w odpowiednio dobraną kabinę lakierniczą, będzie gwarantować nam maksymalnie wysoki poziom efektywności pracy w warsztatach lakierniczych, co jest przecież dla nas szczególnie istotną kwestią.