Dobór pomp igłofiltrowych.

Odwadnianie przy pomocy zestawów igłofiltrowych jest obecnie jednym z najpopularniejszych rozwiązań w zakresie pozbywania się wody z terenów podmokłych, o wysokim poziomie wody gruntowej. Sprawdza się także przy pracach ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie cieków oraz zbiorników wodnych. W takich przypadkach będziemy mieć bowiem do czynienia z silnym napływem wody do realizowanych wykopów, co znacznie utrudnia realizację prac. Aby jednak odwadnianie przyniosło pożądane rezultaty, konieczny jest właściwy dobór pomp igłofiltrowych oraz całej instalacji. Kluczową kwestią jest zadbanie o odpowiednią wydajność całego systemu, aby był on w stanie poradzić sobie z napływającą wodą gruntową.

Właściwy dobór pomp igłofiltrowych.

Oczywiście w tym przypadku trzeba będzie zacząć od wyboru samych igłofiltrów i ich ilości, a dopiero potem w stosunku do tych informacji, można będzie dobrać odpowiednią pompę igłofiltrową. Niemniej jednak, w każdym przypadku, dobór pomp igłofiltrowych jest zadaniem trudnym i wymagającym ogromnej wręcz wiedzy. Trzeba tutaj pamiętać o tym, iż pompy igłofiltrowe będą bardzo zróżnicowane pod względem swoich parametrów technicznych, wobec czego, do każdej instalacji powinny być dobierane oddzielnie. Kwestiami najważniejszymi podczas doboru pompy igłofiltrowej będą:

  • Wydajność pomp igłofiltrowych – określająca ilość wody, jaką pompa jest w stanie przepompować w określonej jednostce czasu
  • Wysokość podnoszenia – określająca wysokość, na jaką pompa jest w stanie podnieść pompowane medium. Bardzo istotne w przypadku przewyższeń terenowych.
  • Wytwarzane ciśnienie – mające istotny wpływ na możliwość odsysania wody gruntowej z konkretnej głębokości zanurzenia igłofiltrów.

Oczywiście poza tymi kwestiami, agregat powinien być także dopasowany pod względem wydajności do tego, aby obsłużyć konkretną ilość igłofiltrów danej średnicy. W przeciwnym razie praca całego zestawu będzie mało wydajna.

Jak prowadzić odwadnianie z pomocą zestawu igłofiltrowego?

Samo odwadnianie w tym przypadku jest procesem stosunkowo prostym. Wygląda to tak, iż w pierwszej kolejności do gleby, w miejscu gdzie mają być prowadzone prace, wpłukuje się igłofiltry. Tworzymy z nich swego rodzaju ścianę, zaporę przed napływająca w stronę wykopów wodą. Podłączamy igłofiltry do kolektorów ssawnych, a te z kolei do pompy igłofiltrowej. Po uruchomieniu zestawu, agregat wytwarza podciśnienie w całej instalacji i zapewnia możliwość odsysania wody pojawiającej się w perforowanej, roboczej części igłofiltra. Ostatecznie odsysana woda jest tłoczona na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość poprzez pompę igłofiltrową.

Jak więc widać, prawidłowy dobór pomp igłofiltrowych będzie tutaj odgrywać ogromnie istotną rolę z punktu widzenia wydajność pracy całego systemu. Pompa będzie w zasadzie kluczowym elementem całej instalacji, o czym należy pamiętać przede wszystkim.