Czystość atmosfery wewnętrznej w pomieszczeniach lakierniczych.

Jednym z kluczowych elementów wywierających silny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych w warsztatach przemysłowych, jest utrzymanie odpowiedniej czystości atmosfery wewnętrznej. Wszelkiego rodzaju lotne zanieczyszczenia, pył i kurz, mogą bowiem przedostawać się w przestrzeń roboczą i znacznie obniżyć jakość oraz estetykę warstw nakładanego lakieru. W tym celu należy tutaj zastosować odpowiednie systemy filtracji powietrza, jak również stale przechwytywać lotne zanieczyszczenia unoszące się w pomieszczeniach warsztatowych, aby zagwarantować sobie maksymalnie wysoki poziom czystości atmosfery wewnętrznej a tym samym wpłynąć korzystnie na jakość realizowanych prac lakierniczych.

Systemy wentylacyjne.

Pierwszym krokiem do utrzymania odpowiedniej czystości atmosfery wewnętrznej w pomieszczeniach lakierniczych będzie inwestycja w system wentylacyjny, który zagwarantuje odpowiedni poziom wymiany powietrza pomiędzy warsztatem a otoczeniem. Oczywiście należy pamiętać o tym, aby każdy kanał wlotowy i wylotowy w systemie wentylacji był wyposażony w swój własny filtr kieszeniowy, przechwytujący zanieczyszczenia wędrujące z powietrzem w obydwu kierunkach. Do środka, wraz z powietrzem przedostawać się będą lotne zanieczyszczenia takie jak pył i kurz, które będą negatywnie wpływać na jakość realizowanego procesu lakierniczego. Na zewnątrz zaś będą wydostawać się lotne zanieczyszczenia chemiczne, czyli przede wszystkim mgiełka lakiernicza, unosząca się wewnątrz pomieszczeń lakierniczych. Wszystkie te zanieczyszczenia należy starannie przechwytywać i wiązać wewnątrz struktury filtrów kieszeniowych celem oddania ich do utylizacji, aby poprawić znacznie jakość procesu lakierniczego a jednocześnie nie zanieczyszczać środowiska naturalnego.

Wewnętrzna filtracja w pomieszczeniach lakierniczych.

Niezależnie od jakości i wydajności systemu wentylacji i filtracji powietrza, kolejnym krokiem w celu poprawy jakości atmosfery wewnętrznej, będzie filtracja wnętrza za pomocą filtrów stałych. Chodzi nam tutaj na przykład o odpowiednio dobrany filtr sufitowy dla lakiernictwa, który skutecznie będzie przechwytywać unoszące się wraz z mgiełką lakierniczą zanieczyszczenia, uniemożliwiając im opadanie w strefę roboczą. Oczywiście filtry sufitowe powinny także podlegać regularnej wymianie na nowe, bowiem ich chłonność co do zanieczyszczeń lotnych jest skończona. Przy odpowiednio intensywnej eksploatacji warsztatu, szacować można, iż wszystkie filtry sufitowe, ścienne czy też podłogowe, powinny być wymieniane średnio raz na kwartał. Może się jednak zdarzyć, iż okres ten ulegnie wydłużeniu, lub znacznemu skróceniu, a wszystko będzie uzależnione od intensywności eksploatacji i ilości zanieczyszczeń wchłanianych przez filtr. Dlatego też, należy tutaj stale monitorować chłonność filtrów sufitowych, aby zawsze mieć możliwość ich wymiany w odpowiednim momencie.