zmiany w 500+

Zmiana w składaniu wniosku na 500+

W związku ze zmianą przepisów dotyczących wypłaty świadczenia socjalnego „Rodzina 500+” na każde dziecko, wnioski będzie można składać tylko elektronicznie. Wypłatę świadczenia w całości przejmie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym to do właściwego ZUS będzie trzeba skierować swój wniosek. Zmiana dotyczyć będzie także formy wypłaty 500zł. Dedykowane środki będą wypłacane tylko w formie przelewu na wskazany przez wnioskującego numer rachunku bankowego.
Już wcześniej na podobnych zasadach realizowana była wypłata programu wyprawki szkolnej „Dobry Start”.

Czy trzeba składać nowy wniosek?

Obecnie złożone wnioski gwarantują wypłatę świadczenia do 31 maja 2022 roku. Oznacza to, że ich realizacją, na starych zasadach, nadal zajmować będą się gminy. Jednak każdy uprawniony do otrzymywania świadczenia 500+ będzie musiał złożyć nowy wniosek na kolejny okres. Wnioski będą mogły być składane od 1 lutego 2022 roku.
Projekt nie wprowadził żadnych zmian w zakresie uprawnień rodzin do korzystania z programu. Dla większości rodzin, które składały wnioski elektronicznie nie niesie on zatem żadnych istotnych zmian. Pieniądze będą wpływały w tym samym czasie. Rodzice będą mogli je wydawać na buty z obcasem thomasa lub odzież czy jedzenie.
Senatorowie podkreślali, że wadą zmian jest to, że wniosków nie będzie można składać w tradycyjny sposób. Ma to stanowić barierę dla Polaków, którzy nie korzystają z technologii cyfrowych. Sejm wprowadził jednak stosowną poprawkę. Aby umożliwić skorzystanie z programu także osobom wykluczonym cyfrowo, w oddziałach ZUS uruchomione będą stanowiska komputerowe, z których będą mogli skorzystać zainteresowani programem. W ustawie wprowadzono specjalny zapis zobowiązujący Zakłady Ubezpieczeń Społecznych do zapewnienia w swojej siedzibie odpowiedniego sprzętu. Jeśli nie będzie to możliwe, mobilny punkt składania wniosków będzie można utworzyć w placówce pocztowej albo siedzibie KRUS.

Dlaczego zmieniono zasady wypłaty 500+?

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w październiku, więc należy przypuszczać, że instytucja ZUS miała odpowiedni czas, by przygotować się do tej zmiany.
Zgodnie z szacunkami ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmiana przyniesie spore oszczędności. Ma zostawić w budżecie państwa około 3,1 mld zł w latach 2022-2032.
Programem „Rodzina 500+” objętych jest około 2,7 miliarda rodzin. Dotyczy on dzieci od dnia narodzin do ukończenia 18 roku życia.