Ubezpieczenie OC dla rolnictwa.

Ubezpieczenie OC dla rolnictwa w niektórych okolicznościach jest dobrowolną kwestią, a w innych jest w pełni obowiązkowe. Warto tutaj poznać podstawę prawną oraz okoliczności, w jakich ubezpieczenie to, będzie stawać się obowiązkowe. Dzięki temu każdy rolnik może postępować zgodnie z prawem. Może prowadzić swoje gospodarstwo w zgodzie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa. Zobaczmy zatem jak to wszystko wygląda, aby mieć podstawową wiedzę w tym zakresie.

Podstawa prawna.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie OC dla rolnictwa, oraz kwestię jego obowiązkowości, czy też dobrowolności, to podstawą prawną jest: ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Reguluje ona dokładne wytyczne w tym zakresie.

W jakich okolicznościach, ubezpieczenie OC dla rolnictwa jest obowiązkowe?

Analizując treść powyższej ustawy, możemy bardzo precyzyjnie określić, kiedy i w jakich okolicznościach ubezpieczenie OC dla rolnictwa będzie obowiązkowe. Dzieje się tak, w przypadku, kiedy rolnik spełni trzy, poniższe przesłanki:

  • Będzie osobą fizyczną
  • Będzie prowadzić gospodarstwo o łącznej powierzchni upraw rolnych, przekraczającej 1 hektar.
  • Będzie rozliczać się podatkiem rolnym przynajmniej w pewnej części.

W takich okolicznościach ubezpieczenie OC dla rolnictwa będzie stawać się w pełni obowiązkowe. Nie wywiązanie się zaś z obowiązku posiadania takiej polisy będzie skutkować nałożeniem na gospodarstwo kary grzywny.

Jakie jeszcze ubezpieczenie należy posiadać?

Samo ubezpieczenie OC dla rolnictwa to jedno. Spełniając przesłanki wyszczególnione przez nas powyżej, należy posiadać jeszcze jedną polisę ubezpieczenia. Jest to ubezpieczenie zabudowań gospodarczych. Zapewnia ona bezpieczeństwo rolnikowi na wypadek różnorodnych zdarzeń losowych w wyniku których, doszło do strat w posiadanych zabudowaniach rolnych. Chodzi tutaj o zdarzenia takie jak: huragan, powódź, pożar, uderzenie pioruna, gradobicie, podtopienie, osunięcia ziemi, a nawet upadek samolotu. Jeśli w wyniku tego typu zdarzeń dojdzie do uszkodzeń w zabudowaniach gospodarczych, rolnik będzie mógł uzyskać odszkodowanie, dzięki któremu bez trudu będzie mógł odbudować zniszczone zabudowania.

Podsumowanie.

Należy więc pamiętać, iż zarówno obowiązkowa, jak i dobrowolna polisa OC rolników to ubezpieczenia, które gwarantują rolnikowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Można powiedzieć, iż ubezpieczenie OC la rolnictwa będzie gwarantować rolnikowi zabezpieczenie na wypadek konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz osób trzecich, jeśli poniosą one straty w wyniku działalności rolnej. Jest to więc bardzo korzystna forma ubezpieczenia rolniczego z której zawsze warto skorzystać.