Profesjonalna mata antyerozyjna Polymat oraz jej zastosowanie.

Nowoczesne materiały geosyntetyczne znajdują obecnie bardzo szerokie zastosowanie w wielu realizacjach budowlanych. Zarówno jeśli chodzi o budowę nowych dróg, autostrad, czy też linii kolejowych, jak również w kwestii realizacji prac związanych ze stabilizacją stromych zbocz. Bardzo często stosowanym materiałem geosyntetycznym jest tutaj bez wątpienia mata antyerozyjna Polymat. Jej zastosowanie ma na celu zabezpieczenie stromych zboczy i osuwisk przed erozją do czasu ukorzenienia się naturalnej roślinności. Oczywiście roślinności będzie tutaj najlepszym zabezpieczeniem przed erozją, niemniej jednak zanim zbocze pokryje się solidnie ukorzenionymi roślinami niestety może upłynąć stosunkowo sporo czasu.

Mata antyerozyjna Polymat w budownictwie drogowym.

Zdecydowanie najczęściej maty antyerozyjne znajdują swoje zastosowanie w budownictwie drogowym. Tutaj bardzo często wzdłuż nowo budowanych dróg czy też autostrad realizowane są wszelkiego rodzaju nasypy zabezpieczające. Niestety, do czasu aż pokryją się one naturalną roślinnością, będą narażone na erozję, czyli na wypłukiwanie gleby poprzez opady atmosferyczne. Zastosowana w tym przypadku mata antyerozyjna Polymat będzie rozwiązaniem wręcz idealnym. Jej wbudowanie na głębokości około 1-2 cm pod powierzchnią gruntu zapewni zabezpieczenie go przed wypłukiwaniem do czasu ukorzenienia się roślinności. Drobne nasadzenia także będą automatycznie zabezpieczone przed wypłukaniem co w tym przypadku jest kwestią niewątpliwie bardzo istotną. Intensywne opady deszczu mogłyby skutecznie zamulać ziemią z nasypów oraz drobną roślinnością infrastrukturę drogową, czyli kanały burzowe, zapewniające bezpieczeństwo konstrukcyjne nasypów wzdłuż dróg, autostrad czy też nawet torowisk kolejowych.

Korzystny aspekt stosowania maty antyerozyjnej.

Przede wszystkim zastosowanie mat antyerozyjnych będzie korzystnie wpływać na trwałość nasypów ziemnych czy też stromych zbocz i urwisk. Jak sama nazwa wskazuje będą one przede wszystkim zapewniać zabezpieczenie w obliczu procesu erozji gleb. Co prawda ich stosowanie będzie w pewnym zakresie podnosić koszty realizacji prac, niemniej jednak w dłuższej perspektywie czasowej będziemy mogli liczyć na wyraźne oszczędności związane z brakiem negatywnych aspektów erozji glebowej. Nasadzenia drobnej roślinności na zboczach i skarpach będzie skutecznie utrzymane do czasu ukorzenienia się, a to w tym przypadku jest kwestią stosunkowo istotną. Warto więc pamiętać o tym, aby zapewnić sobie możliwość zastosowania tego typu rozwiązań technologicznych. Tym bardziej iż mata antyerozyjna Polymat jest bardzo popularnie stosowana a tym samym, wśród mat antyerozyjnych najlepsza i najbardziej przystępna cenowo.

Wdrożenie tego typu rozwiązań z całą pewnością przyczynia się do wydajniejszych realizacji prac związanych z budową dróg i autostrad. Warto o tym pamiętać i w razie konieczności jak najbardziej decydować się na ich stosowanie wszędzie tam, gdzie może się to okazać korzystne.