Jakie polisy ubezpieczeniowe są obowiązkowe dla rolników?

Posiadanie i prowadzenie gospodarstwa rolnego to bardzo wymagająca praca. Przede wszystkim, wymaga niezbędne wiedzy z zakresu uprawy roli. Poza tym jednak, trzeba także pamiętać o obowiązkach nakładanych na rolników przez państwo. Wśród tych obowiązków, poza kwestiami związanymi z niezbędnymi podatkami do opłacanie, bardzo ważnym obowiązkiem jest wykupienie niezbędnych ubezpieczeń rolniczych. Niektóre z nich będą w pełni obowiązkowe, ale nie dla wszystkich rolników. Inne będą dobrowolne. Wszystko jest doprecyzowane w odpowiednich zapisach prawnych i ustawach, dzięki czemu zawsze mamy możliwość skutecznego doboru niezbędnych, obowiązkowych ubezpieczeń.

Podstawa prawna dla obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych.

Jeśli chodzi o przepisy prawne, które wskazują zakres i rodzaj obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych to najważniejsze są tutaj przepisy Ustawy z dnia 22 maja 2003 „O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” wraz z późniejszymi zmianami. Precyzuje ona bardzo dokładnie którzy rolnicy, będą obowiązani do wykupienia polisy OC gospodarstwa rolnego, oraz ubezpieczenia budynków rolnych. Wynika z niej, iż obowiązkiem tym objęci są rolnicy, którzy:

  • Posiadają areał upraw rolnych o powierzchni powyżej 1ha
  • W całości lub przynajmniej w części odprowadzają podatek rolny z tytułu prowadzenia gospodarstwa.

W takich sytuacjach, koniecznością będzie zaopatrzenie się ubezpieczenie OC dla gospodarstwa rolniczego, oraz ubezpieczenie budynków rolniczych. W większości przypadków wystarczające będzie nawet najtańsze ubezpieczenie budynków dla rolników, aczkolwiek w niektórych sytuacjach, lepszym rozwiązaniem będzie dobór lepszej opcji ubezpieczenia. Wszystko zależy tutaj od konkretnych przypadków, rozmiarów gospodarstwa i poziomu jego narażenia na niebezpieczeństwa.

Pozostałe ubezpieczenia rolnicze.

Poza ubezpieczeniami wymienionymi powyżej, warto także zwrócić uwagę na kwestię dodatkowych ubezpieczeń, nie wynikających bezpośrednio z treści ustawy. Mamy tutaj dwie formy ubezpieczeniowe, której podlegać będą rolnicy z innych względów niż ze względu na wielkość gospodarstwa i odprowadzanie podatku rolnego. Chodzi nam tutaj na następujące ubezpieczenia rolnicze:

  • Ubezpieczenie OC pojazdów rolnych – któremu podlegać będzie każdy rolnik posiadający pojazdy poruszające się po drogach publicznych.
  • Ubezpieczenie upraw rolnych – któremu podlegać będą tylko ci rolnicy, którzy wykorzystują dopłaty bezpośrednie. Będą oni obowiązani z tego tytułu do ubezpieczenia co najmniej 50% posiadanych upraw rolnych objętych dopłatami bezpośrednimi.

Generalnie rzecz ujmując, mamy tutaj do czynienia z całkiem szerokim zakresem ubezpieczeń rolniczych, o których wiedza przyda się każdemu rolnikowi, czy też osobom, które dopiero zamierzają wejść w ten sektor działalności. Z cała pewnością wykupienie niezbędnych ubezpieczeń przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa gospodarstwa.