Filtracja powietrza dla zakładu lakierniczego.

Lakiernictwo to jedna z tych branż, gdzie czystość atmosfery panującej w warsztacie odgrywa szalenie istotną rolę dla jakości realizowanych prac w warsztacie. Trzeba tutaj więc zwrócić szczególną uwagę na kwestie prawidłowego przygotowania niezbędnych elementów wyposażenia warsztatu, aby zapewnić sobie maksymalny poziom oczyszczenia wewnętrznej atmosfery. Najważniejszą kwestią będzie odpowiedniej klasy system nawiewno-wywiewny z filtracją powietrza. Dodatkowo przydatne będą także filtry wewnętrzne, takie jak chociażby lakiernicze filtry podłogowe, ścienne i sufitowe. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, aby do strefy nakładania lakieru przedostawało się jak najmniej lotnych zanieczyszczeń.

Filtracja powietrza doprowadzanego z zewnątrz.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać w tym przypadku jest zadbanie o to, aby powietrze doprowadzane do warsztatu z zewnątrz, było w jak największym zakresie pozbawione lotnych zanieczyszczeń. Aby to osiągnąć, nasz system nawiewno-wywiewny, powinien być wyposażony w odpowiednio dobrany filtr kieszeniowy dla lakiernictwa na kanałach wlotowych. Dzięki temu pył i kurz wlatujący w kanały razem z zasysanym powietrzem, będzie wychwytywany i wiązany w wewnętrznej strukturze filtra. Oczywiście pewne, drobne elementy będą się przedostawać do wnętrza, jednakże najważniejsze zadanie będzie zrealizowane. Pozostałe zanieczyszczenia, które przedostały się do wnętrza pomieszczeń lakierniczych, trzeba będzie usuwać w inny sposób. W tym celu trzeba będzie wdrożyć dodatkową filtrację wewnętrzną, poprzez filtry ścienne, sufitowe oraz podłogowe.

Wewnętrzna filtracja powietrza.

Bardzo ważnym aspektem będzie także wewnętrzna filtracja powietrza. Chodzi tutaj o wychwycenie tych zanieczyszczeń które przedostały się przez filtr kieszeniowy systemu nawiewno-wywiewnego, jak również o te, które powstają wewnątrz pomieszczeń warsztatowych. Musimy przecież zdawać sobie sprawę z tego, iż wewnątrz pomieszczeń warsztatowych będzie powstawać stosunkowo sporo zanieczyszczeń, które mogą stanowić zagrożenie dla jakości realizowanych prac lakierniczych. Poruszający się pracownicy, będą regularnie trzeć stopami po podłodze, w wyniku czego drobne jej elementy będą się ścierać, a następnie unosić w powietrzu. Stosując odpowiedniej jakości lakiernicze filtry podłogowe możemy skutecznie wychwytywać wszystkie te unoszące się i opadające zanieczyszczenia, a następnie wiązać w filtrze, dzięki czemu więcej nie będą już unoszone.

Reasumując, utrzymanie czystości wewnątrz warsztatu lakierniczego jest kwestią szalenie istotną, której warto poświęcić nieco więcej czasu i nakładów finansowych. W zamian zaś, osiągniemy wysoki poziom jakości realizowanych prac, co ostatecznie przekłada się zawsze na zwiększone dochody przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *