Filtracja powietrza dla zakładu lakierniczego.

Lakiernictwo to jedna z tych branż, gdzie czystość atmosfery panującej w warsztacie odgrywa szalenie istotną rolę dla jakości realizowanych prac w warsztacie. Trzeba tutaj więc zwrócić szczególną uwagę na kwestie prawidłowego przygotowania niezbędnych elementów wyposażenia warsztatu, aby zapewnić sobie maksymalny poziom oczyszczenia wewnętrznej atmosfery. Najważniejszą kwestią będzie odpowiedniej klasy system nawiewno-wywiewny z filtracją powietrza. Dodatkowo przydatne będą także filtry wewnętrzne, takie jak chociażby lakiernicze filtry podłogowe, ścienne i sufitowe. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, aby do strefy nakładania lakieru przedostawało się jak najmniej lotnych zanieczyszczeń.

Filtracja powietrza doprowadzanego z zewnątrz.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać w tym przypadku jest zadbanie o to, aby powietrze doprowadzane do warsztatu z zewnątrz, było w jak największym zakresie pozbawione lotnych zanieczyszczeń. Aby to osiągnąć, nasz system nawiewno-wywiewny, powinien być wyposażony w odpowiednio dobrany filtr kieszeniowy dla lakiernictwa na kanałach wlotowych. Dzięki temu pył i kurz wlatujący w kanały razem z zasysanym powietrzem, będzie wychwytywany i wiązany w wewnętrznej strukturze filtra. Oczywiście pewne, drobne elementy będą się przedostawać do wnętrza, jednakże najważniejsze zadanie będzie zrealizowane. Pozostałe zanieczyszczenia, które przedostały się do wnętrza pomieszczeń lakierniczych, trzeba będzie usuwać w inny sposób. W tym celu trzeba będzie wdrożyć dodatkową filtrację wewnętrzną, poprzez filtry ścienne, sufitowe oraz podłogowe.

Wewnętrzna filtracja powietrza.

Bardzo ważnym aspektem będzie także wewnętrzna filtracja powietrza. Chodzi tutaj o wychwycenie tych zanieczyszczeń które przedostały się przez filtr kieszeniowy systemu nawiewno-wywiewnego, jak również o te, które powstają wewnątrz pomieszczeń warsztatowych. Musimy przecież zdawać sobie sprawę z tego, iż wewnątrz pomieszczeń warsztatowych będzie powstawać stosunkowo sporo zanieczyszczeń, które mogą stanowić zagrożenie dla jakości realizowanych prac lakierniczych. Poruszający się pracownicy, będą regularnie trzeć stopami po podłodze, w wyniku czego drobne jej elementy będą się ścierać, a następnie unosić w powietrzu. Stosując odpowiedniej jakości lakiernicze filtry podłogowe możemy skutecznie wychwytywać wszystkie te unoszące się i opadające zanieczyszczenia, a następnie wiązać w filtrze, dzięki czemu więcej nie będą już unoszone.

Reasumując, utrzymanie czystości wewnątrz warsztatu lakierniczego jest kwestią szalenie istotną, której warto poświęcić nieco więcej czasu i nakładów finansowych. W zamian zaś, osiągniemy wysoki poziom jakości realizowanych prac, co ostatecznie przekłada się zawsze na zwiększone dochody przedsiębiorstwa.