Eksploatacja kabin lakierniczych.

Kabina lakiernicza to jedno z najważniejszych urządzeń w każdym, profesjonalnym warsztacie lakierniczym. Pozwala ona na skuteczne odseparowanie miejsca realizacji procesu lakierniczego od otoczenia, które będzie zawsze wypełnione pewną ilością lotnych zanieczyszczeń a te, jak powszechnie wiadomo, będą wywierać negatywny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych. Zanieczyszczenia mieszając się ze strumieniem roboczym lakieru pod wysokim ciśnieniem, będą osiadać na powierzchniach lakierowanych, a to będzie wywierać negatywny wpływ na jakość oraz parametry techniczne tych powierzchni.

Inwestycja w kabinę lakierniczą.

W pierwszej więc kolejności, trzeba będzie dobrać odpowiednią kabinę lakierniczą i dokonać jej zakupu a następnie instalacji na miejscu. Możemy zakupić kabinę, z własnym systemem wentylacji wewnętrznej, lub tez korzystającą z warsztatowej wentylacji. Niektóre z nich będą umożliwiać nam podłączenie się do warsztatowego systemu dystrybucji sprężonego powietrza, inne z kolei będą posiadać własne sprężarki. W tych kwestiach wybór powinien być uzasadniony warunkami warsztatowymi oraz specyfiką danej lokalizacji kabiny lakierniczej. Warto także zwrócić uwagę na rozmiar kabiny lakierniczej, bowiem od tego zależne będzie to, jak wielkie gabarytowy przedmioty będziemy w stanie malować w jej wnętrzu. Ostatnią kwestią będzie tutaj fakt, iż wszystkie wewnętrzne filtry do kabin lakierniczych będą podlegać okresowej wymianie, co będzie pociągać za sobą stosunkowo spore koszty eksploatacyjne, niemniej jednak to co dostajemy w zamian będzie nam pokrywać te koszty z dość sporą i bardzo wyraźną nawiązką. Wobec tego tez, jest to bardzo dobra i skuteczna inwestycja w tym przypadku.

Filtracja pomieszczeń lakierniczych.

Poza faktem, iż do wnętrza kabiny lakierniczej nie przedostaną się zanieczyszczenia, warto jeszcze wziąć pod uwagę kwestię oczyszczenia pomieszczeń lakierni przemysłowej z wszelkich pozostałych zanieczyszczeń. Będzie to przekładać się także na żywotność filtrów w kabinie lakierniczej, bowiem mniej zanieczyszczeń będzie do niej w ogóle trafiać. Tutaj najskuteczniejszym rozwiązaniem jest inwestycja w centralę nawiewno wywiewną, oraz odpowiedniej jakości filtry sufitowe, podłogowe i naścienne, które będą przechwytywać wszystkie unoszące się swobodnie zanieczyszczenia pochodzenia wewnętrznego. W końcu trzeba tutaj pamiętać, iż każdy ruch człowieka na takim obiekcie powoduje podnoszenie się kurzu, pochodzącego z ubrań, tynków a nawet będącego naskórkiem ludzkim. Te wszystkie zanieczyszczenia możemy skutecznie przechwycić jeszcze zanim trafia do systemu filtracji kabiny lakierniczej, co w tym przypadku będzie wyjątkowo korzystnym rozwiązaniem ograniczającym koszty eksploatacji samej kabiny lakierniczej, a to zawsze jest bardzo korzystne, bowiem prowadzi do całkiem wyraźnych oszczędności.